Theo đó, các học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế sẽ được đề xuất tăng mức thưởng so với hiện tại.

Trong Dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng với các học sinh  sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề; Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích khu vực quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề; Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng (hoặc giải nhất, giải nhì, giải ba) trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

Học sinh, sinh viên giỏi quốc gia: được tặng Bằng khen của Bộ trưởng.

Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng quốc tế 2 năm liên tục được tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Học sinh, sinh viên đoạt 1 Huy chương Vàng quốc tế và 1 Huy chương Vàng khu vực trong một năm; Trong hai năm liên tiếp đoạt 1 Huy chương Vàng quốc tế và 1 Huy chương Bạc quốc tế; Trong hai năm liên tiếp đoạt 1 Huy chương Vàng quốc tế và 1 Huy chương Vàng khu vực sẽ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Huân chương Lao động hạng ba: tặng cho học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng quốc tế, Huy chương Bạc quốc tế và Huy chương Vàng khu vực.

Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Bạc quốc tế, Huy chương Đồng quốc tế, Huy chương Vàng khu vực, Huy chương Bạc khu vực sẽ được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Học sinh, sinh viên đoạt giải khuyến khích quốc tế, Huy chương Đồng khu vực, giải khuyến khích khu vực sẽ nhận bằng khen của Bộ trưởng.

Đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Bên cạnh đó, mức khen thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải thế giới được khen thưởng như sau: Huy chương Vàng bằng 50 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc bằng 33 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng: 22 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích: 12 lần mức lương cơ sở.

Đối với học sinh, sinh viên đoạt giải châu Á, mức tiền thưởng như sau: Huy chương Vàng: 33 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc: 22 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng: 12 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích: 7 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải Đông Nam Á như sau: Huy chương Vàng: 22 lần mức lương cơ sở; Huy chương Bạc: 12 lần mức lương cơ sở; Huy chương Đồng: 7 lần mức lương cơ sở; Khuyến khích: 5 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia: Giải Nhất: 4 lần mức lương cơ sở; Giải Nhì: 2,5 lần lương mức lương cơ sở; Giải Ba: 1,5 lần mức lương cơ sở.