Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sắp triển khai các tiết học ngoài nhà trường ở Thảo Cầm Viên với bộ môn Sinh học bậc THCS, THPT.

Sở Giáo dục và Trung tâm giáo dục Vườn thú (Thảo Cầm Viên Sài Gòn) thiết kế chương trình học môn này nhằm tăng cường kỹ năng thực hành, thực nghiệm đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học cho học sinh.

18 chủ đề ở môn Sinh học từ lớp 6 đến lớp 12 được thực hiện thí điểm trong năm học này ở các trường và tiếp tục trong những năm học sau.

Học sinh TP. Hồ Chí Minh học môn Sinh ở Thảo Cầm Viên 1

Một số tiết của môn Sinh sẽ dạy ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: Mạnh Tùng.

Học sinh lớp 6 sẽ được học về rễ, nền móng của thực vật, thân cây, lá cây, đa dạng thực vật, sinh sản thực vật; học sinh lớp 10 học về thế giới sinh vật đa dạng phong phú, đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống - tế bào...

Các trường sẽ xây dựng chủ đề phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh để ghép vào kế hoạch giáo dục cụ thể trong năm học này.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục, giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá học sinh trong hoạt động ngoài nhà trường này để thay cho các bài kiểm tra.

Theo VnExpress