Môn thi:

- Đối với các thí sinh dự tuyển lớp 10 THPT công lập: Toán, Văn, Tiếng Anh

- Đối với các thí sinh dự tuyển lớp 10 THPT chuyên: làm thêm môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

 - Ảnh 1

Thời gian thi:

- Toán, Văn: 120 phút

- Tiếng Anh (không chuyên): 60 phút

- Các môn chuyên: 150 phút

Nội dung đề thi: Nằm trong chương trình THCS , chủ yếu là chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

 Điểm bài thi và hệ số điểm bài thi:

- Bài thi được tính theo thang điểm 10.

- Điểm các bài thi chung và bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1; điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.