Chia sẻ với Tuổi trẻ Online lãnh đạo Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục cho biết, các sách giáo khoa đã in năm 2018 vẫn giữ nguyên giá, chỉ tăng giá đối với sách giáo khoa in năm 2019. Tuy nhiên, nội dung sách in mới không thay đổi so với sách in năm trước.

Nhà xuất bản Giáo dục: Không tăng giá sách giáo khoa in trong năm 2018 1

Ảnh minh họa

Với tiêu chí cung ứng đủ, kịp thời sách giáo khoa tại tất cả các tỉnh, thành, Nhà xuất bản Giáo dục tiếp nhận thông tin và giải quyết phát sinh từ phụ huynh, học sinh qua đường dây nóng hoạt động từ 8h-22h hằng ngày, kéo dài đến ngày 15-9, để phục vụ nhu cầu cung ứng sách giáo khoa, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Để tránh nhầm lẫn và tình trạng ép học sinh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa, năm nay Nhà xuất bản Giáo dục in vào bìa 4 mỗi cuốn sách giáo khoa danh mục sách giáo khoa của lớp học để phụ huynh, học sinh nắm rõ.

NXB Giáo Dục cho biết vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội như tặng sách cho thư viện trường học tại khu vực đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sách giáo khoa cho địa phương gặp thiên tai, bão lũ. Năm 2019, dự kiến sẽ tặng 25.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh và thư viện trường học trong cả nước.

Năm học 2019 - 2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành 108 triệu bản sách giáo khoa. Bảng giá SGK từ lớp 1 đến lớp 12 được tổ chức niêm yết công khai tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục, các công ty sách - thiết bị trường học cả nước và trên webiste của NXB Giáo dục.