Cụ thể như sau:

Thông tin cần biết về vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca

wc_2_2dep
wc_3_2dep
wc_4_2dep
wc_5_2dep

 

Thông tin cần biết về vaccine phòng COVID-19 Moderna

wc_7_2dep
wc_8_2dep
wc_9_2dep
wc_10_2dep

 

Thông tin cần biết về vaccine phòng COVID-19 Comirnaty của Pfizer – BioNTech

wc_12_2dep
wc_13_2dep
wc_14_2dep
wc_15_2dep