Sau khi UBND TP. Hồ Chí Minh đồng ý miễn giảm học phí cấp THCS và kiến nghị lên Bộ Tài chính đã có phản hồi bằng văn bản.

Thông tin trên tờ Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công văn nêu rõ việc miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập thuộc TP.HCM thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Việc quy định đối tượng không đóng học phí phải được quy định trong Luật Giáo dục - thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Học phí các bậc học tại TP.HCM.

Công văn cho biết do TP.HCM là địa phương có thu nhập đầu người thuộc diện cao trong cả nước nên mức đóng học phí từ 85.000 đến 100.000 đồng/tháng/học sinh không phải quá lớn, tạo gánh nặng cho cha mẹ học sinh. Đồng thời, việc miễn giảm học phí bậc THCS sẽ tạo sự không thống nhất giữa các gia đình có con theo học ở bậc THCS trên địa bàn TP.HCM và các địa phương liên quan.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến Bộ này và Bộ Giáo dục Đào tạo trước khi trình HĐND TP. Hồ Chí Minh ban hành theo chính sách mở rộng học sinh THCS tại các trường công lập để được trợ cấp nguồn ngân sách thành phố, đóng học phí theo quy định.