Tham dự lễ có lãnh đạo nhà trường cùng đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Base Enterprise khu vực phía Nam.

Tin GD hôm nay - Học viện Hàng không thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học - Ảnh 1

Tin giáo dục hôm nay được biết, với việc thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong thời đại 4.0, Học viện Hàng không sẽ trở thành ngôi trường tiên phong sử dụng các công nghệ và mô hình mới từ tổ chức điều hành đến hoạt động dạy và học. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Học viện, hoạt động dạy và học, phương thức sống, làm việc trong môi trường số toàn diện với các mục tiêu cơ bản cần đạt được đến năm 2025.

Theo đó 100% cơ sở dữ liệu của Học viện được số hóa; 90% công tác quản trị điều hành của Học viện thực hiện trong môi trường số; 90% dịch vụ cho người học và người dạy thực hiện trong môi trường số; 100% quản trị nhân lực số; thực hiện thành công chuyển đổi số công tác quản trị điều hành trong quý 1 năm 2022.

90% học liệu được số hóa; 50% khối lượng bài thí nghiệm, thực hành được thực hiện trên môi trường số; 100% chương trình đào tạo, chương trình dạy học được số hóa; 30% chương trình đào tạo hệ chính quy được thực hiện trực tuyến; 80% chương trình đào tạo từ xa được thực hiện trực tuyến; 100% công tác quản lý đào tạo được thực hiện trong môi trường số; thực hiện thành công chuyển đổi số 80% công tác dạy và học trong quý 1 năm 2023.

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Tin giáo dục hôm nay, phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, trên cơ sở “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 25/5/2021, Học viện Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Học viện Hàng không Việt Nam đến năm 2025”. Thực hiện theo Chương trình được duyệt như trên. 

TS. Hải Hằng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện khẩn trương triển khai đến cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình và nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng tinh thần của Học viện về thực hiện công tác quản trị điều hành số.

TS. Hải Hằng cũng đề nghị Ban ISO - Chuyển đổi số chủ trì tổ chức thực hiện, giám sát và vận hành kỹ thuật hệ thống quản trị và điều hành số của Học viện kể từ ngày 01/3/2022.