Lũ lụt, sạt lở, hạn hán, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện nay, tất cả đều tác động nặng nề đến trẻ em sự an toàn, phúc lợi, tương lai và quyền của các em.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Trẻ em thế giới năm 2020 1