Năm cũ đã qua như một trang sách vừa gấp lại. Ai cũng có những nỗi niềm riêng, những thành tựu và thất bại. Nhưng dù bạn có ra sao thì cũng đừng buồn, đừng thất vọng, đừng để cảm xúc tiêu cực “bám đuôi” mình sang năm mới. 2019 đã đến rồi, hãy chuẩn bị cho mình một nguồn năng lượng dồi dào, một định hướng sống đúng đắn để có thể bứt phá bạn nhé!

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 1

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 2

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 3

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 4

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 5

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 6

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 7

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 8

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 9

10 câu nói xứng đáng trở thành châm ngôn sống của bạn trong năm 2019 10