Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 1

Anh ở đâu em phi trâu tới đón.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 2

Mấy khi nước vào thành phố, phải hưởng thụ chứ.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 3

Thế này đã thấy anh đủ "mạnh mẽ" chưa?

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 4

Ngồi ở đây có khác gì mình đang ở biển đâu nhỉ?

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 5

Say xỉn khi lũ bạn còn tình, hậu quả sẽ thế này đây.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 6

Đầu tuần đường đông xe phải lái tập trung lái cẩn thận.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 7

Đeo sẵn nhỡ chiến hữu gọi để còn biết.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 8

Em "xinh" thế này mà anh còn chê nữa là sao?

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 9

Được lũ bạn "tốt" chăm sóc thế này cơ mà.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 10

Đi về đến nhà quần áo khô là vừa đẹp mà.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 11

Công nhận ở trên cao nhìn xuống người ta chưa đến "chân mình".

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 12

Thế này đã đủ "kín lưng" chưa hả các thím.

Cười thả phanh với loạt ảnh vui đầu tuần 13

Đã bảo đừng bao giờ "chụp trộm" em rồi cơ mà.

Theo Dân Việt