Anh ở đâu em phi trâu tới đón.

Mấy khi nước vào thành phố, phải hưởng thụ chứ.

Thế này đã thấy anh đủ "mạnh mẽ" chưa?

Ngồi ở đây có khác gì mình đang ở biển đâu nhỉ?

Say xỉn khi lũ bạn còn tình, hậu quả sẽ thế này đây.

Đầu tuần đường đông xe phải lái tập trung lái cẩn thận.

Đeo sẵn nhỡ chiến hữu gọi để còn biết.

Em "xinh" thế này mà anh còn chê nữa là sao?

Được lũ bạn "tốt" chăm sóc thế này cơ mà.

Đi về đến nhà quần áo khô là vừa đẹp mà.

Công nhận ở trên cao nhìn xuống người ta chưa đến "chân mình".

Thế này đã đủ "kín lưng" chưa hả các thím.

Đã bảo đừng bao giờ "chụp trộm" em rồi cơ mà.

Theo Dân Việt