Đáp án bài toán lớp 4 khiến 99% người giải sai

15:53 06/04/2020

Bài toán tìm số thích hợp điền vào dấu "?" được đăng trên nhóm Facebook "Trải nghiệm để đam mê toán học" đã gây khó khăn cho nhiều người, vậy câu trả lời là gì nhỉ?

Câu hỏi: 

Đáp án bài toán lớp 4 khiến 99% người giải sai 1

Quan sát hình vẽ, ta tìm được quy luật số:

60 giây = 1 phút;

60 phút = 1 giờ;

24 giờ = 1 ngày;

7 ngày = 1 tuần;

4 tuần = 1 tháng;

12 tháng = 1 năm.

Vậy dấu chấm hỏi là số 12.

Tin đọc nhiều