Thông thường, khi tốt nghiệp hết cấp, bạn sẽ phải thi học kỳ, thi tốt nghiệp hoặc xét điểm học bạ, nhưng với các bạn học sinh Philipines, họ sẽ thêm một nhiệm vụ đặc biệt: trồng ít nhất 10 cây xanh.

Quy định này được ban hành thành đạo luật có tên: "Di sản tốt nghiệp cho hành động vì môi trường", được Philippines thông qua năm 2019. 

Đạo luật tạo nên một thông lệ truyền thống "trồng cây xanh trước khi tốt nghiệp", nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

 - Ảnh 2

Tác giả chính của đạo luật, ông Gary Alejano, cho biết: "Với hơn 12 triệu học sinh tốt nghiệp tiểu học, gần 5 triệu em tốt nghiệp trung học và gần 500.000 em tốt nghiệp đại học mỗi năm, sáng kiến này sẽ đảm bảo ít nhất 175 triệu cây mới được trồng mỗi năm. Theo dự kiến, ở mỗi thế hệ Philippines sẽ có ít nhất 525 tỉ cây được trồng".

"Kể cả khi các cây này chỉ có 10% khả năng sống sót, hành động này mang ý nghĩa sẽ có thêm 525 triệu cây xanh mới cho thế hệ trẻ - những người sẽ đảm nhận trách nhiệm phát triển đất nước trong tương lai", ông Gary Alejano nói.

 - Ảnh 2

Theo đó, các cây xanh sẽ được trồng tại các rừng ngập mặn, rừng hiện có, một số khu bảo tồn, khu vực quân sự, các khu mỏ bỏ hoang và một số khu đô thị được chỉ định. Các giống cây trồng sẽ phải phù hợp với khí hậu, địa hình của khu vực đó.