Cụ thể ngưỡng điểm vào từng ngành của trường như sau:

Với tổ hợp xét tuyển là A00:

Với tổ hợp xét tuyển là A01:

Với tổ hợp xét tuyển là D01:

Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp là A01 và D01, hoặc A00 và D01:

Tổng chỉ tiêu của Học viện là 4200. Trong đó xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT không quá 50%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Trường hợp không đủ chỉ tiêu, Học viện tiếp tục xét tuyển bổ sung theo các phương thức trên cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu dựa trên nguyên tắc không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện ở đợt 1.

Trước đó, trường đã tuyển được 3.700 thí sinh theo diện tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Năm 2019, Học viện Tài chính tổ chức xét tuyển 03 phương thức:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT;

- Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.