Mới đây Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điện khẩn gửi các Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở GD&ĐT sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học năm học 2021-2022.

Theo đó những điểm cần lưu ý trong thông báo Bộ trưởng gửi các địa phương về thời gian khai giảng, lịch đi học lại 2021 như sau: 

 - Ảnh 4

- Đối với các địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND tỉnh lùi lịch bắt đầu năm học mới để rà soát, tập trung đẩy lùi dịch bệnh, tạo môi trường an toàn nhất có thể để học sinh và giáo viên được tới trường an toàn. 

- Nếu địa phương chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh mà vẫn tổ chức khai giảng thì thực hiện khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình để toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên cùng hòa chung không khí năm học mới

 - Ảnh 4

- Để chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, Sở GD&ĐT cần chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai nếu tình hình dịch bệnh tại địa phương có chuyển biến. Huy động thêm nhiều nguồn năng lực về hạ tầng công nghệ thông tin để việc dạy học trực tuyến được hiệu quả nhất. 

 - Ảnh 4

- Nhà trường cần nâng cao tạo liên kết với gia đình học sinh, từ đó tổ chức các  hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của từng học sinh, đặc biệt là khối lớp 1 và lớp 2. Ngoài tra nhà trường và địa phương cũng cần phối hợp để có biện pháp thiết thực hỗ trợ tới các học sinh thiếu phương tiện học tập. 

- Xây dựng phương án phân phối SGK tới học sinh, hỗ trợ học sinh về cư trú và phòng chống dịch tại địa phương được theo học. Bên cạnh đó quan tâm và trợ giúp các học sinh gia đình khó khăn, học sinh là con em của cán bộ đang tham gia tuyến đầu phòng chống dịch để chuẩn bị cho năm học mới. 

 - Ảnh 4

- Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các địa phương cần nắm và thực hiện  việc miễn, giảm học phí đối với các đối tượng học sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.