Ngày 16/5, trường THCS Thanh Xuân công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 với hai hệ song bằng quốc tế Cambridge, thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội và chương trình chất lượng cao.

Thêm trường chất lượng cao ở Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 6 1

Ảnh minh họa

Với hệ song bằng, trường tuyển sinh hai lớp, mỗi lớp 25 học sinh theo Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn Hà Nội: Thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực, căn cứ vào điểm tuyển sinh.

Học sinh phải làm hai bài kiểm tra tiếng Anh và môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE. Điểm tuyển sinh được tính trên tổng điểm các bài theo thang 10. Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực là ngày 10/6.

Với tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao đối tượng tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học. trường THCS Thanh Xuân tuyển 5 lớp, mỗi lớp 40 học sinh.

Phương thức xét tuyển: Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Về điều kiện dự tuyển: Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo đủ các điều kiện.

Thứ nhất, học bạ lớp 1 và 2 phải là "hoàn thành chương trình lớp 1 và lớp 2", điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán và Tiếng Việt của hai năm học đạt từ 9 trở lên mỗi môn. Đồng thời, kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất ở mức đạt.

Thứ hai, học bạ lớp 3, 4 và 5 phải cho thấy điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán và Tiếng Việt đạt từ 9 trở lên. Môn Tiếng Anh đạt từ 8 trở lên.

Về kiểm tra, đánh giá năng lực, học sinh phải thực hiện bài kiểm tra ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh dưới hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm ở lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ là nhận thức, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Thời gian làm bài kiểm tra là 40 phút/bài kiểm tra.

Lịch kiểm tra và các tính điểm tuyển sinh như sau:

Thêm trường chất lượng cao ở Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 6 2

Trường THCS Thanh Xuân chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ bài kiểm tra theo quy định, không vị phạm quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức hủy kết quả. Kết quả bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 20% tổng số điểm của bài kiểm tra.

Căn cứ điểm chuẩn xét tuyển, trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm sơ tuyển cao hơn, có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán và Tiếng Việt cao hơn, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Thanh Xuân, những trường hợp khác Hội đồng tuyển sinh của nhà trường xem xét quyết định.