Các loài Pokemon trong Pokemon GO được xếp hạng theo chỉ số quan trọng nhất là CP tối đa có thể đạt được, mặc dù vậy nếu đi sâu vào tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy ở mỗi chỉ số cụ thể như tấn công (Attack), phòng ngự (Defense) hay thể lực (Stamina, hay như trong game các lãnh đội gọi luôn là HP), thứ hạng sẽ thay đổi đáng kể. Như vậy có nghĩa là mỗi loài Pokemon thực ra đều có sở trường riêng, yếu tố quan trọng không kém trong việc chọn Pokemon đánh chiếm Gym hay phòng thủ Gym.

Và nếu như mỗi chú Pokemon bắt được đều có điểm tiềm năng IV để chúng ta đưa ra quyết định tiến hóa thì Pokemon thực ra còn có IV phụ (Bonus IV) cho từng chỉ số tấn công, phòng ngự, thể lực. IV phụ có thể tối thiểu là 0 và tối đa là 15 để cộng thêm vào bộ chỉ số căn bản và có thể được hé lộ thông qua nhận xét Appraise mới cập nhật.

Như vậy nếu biết được top Pokemon theo từng chỉ số cộng thêm yếu tố biết được IV chung của Pokemon gần tương đương nhau, biết được IV phụ, và với một mục tiêu cụ thể là đánh chiếm Gym hay phòng thủ Gym thì chúng ta có thể định hướng chính xác việc cần nuôi Pokemon nào trước cho không phí hoài StarDust. Ví dụ như để tấn công, nếu chúng ta có Dragonite và Exeggutor với cùng IV chính thì vẫn nên chọn Dragonite vì chỉ số tấn công "max" của Dragonite lớn hơn đến 18 đơn vị. Ngược lại Arcanine có chỉ số kém Exeggutor 2 đơn vị ở chỉ số tấn công "max" nên nếu IV cùng nhau nhưng IV phụ về tấn công của Arcanine cao hơn hẳn thì chúng ta nên chọn Arcanine.

Tất nhiên với những công cụ tính IV như Poke Assistant thì chúng ta sẽ được tính cho hết các chỉ số tối đa có thể đạt được, song nếu là người chơi chân chính thì vẫn nên lưu bảng xếp hạng dưới đây vào đề phòng nhiều trường hợp khác nhau.

Top những Pokemon mạnh nhất theo chỉ số chiến đấu 1

Tất nhiên với những công cụ tính IV của Pokemon như Poke Assistant thì chúng ta sẽ được tính cho hết các chỉ số Attack, Defense, Stamina tối đa có thể đạt được, song nếu là người chơi chân chính vẫn cần biết cả cách ước lượng.

Top Pokemon mạnh nhất trong Pokemon GO ở chỉ số tấn công

Top những Pokemon mạnh nhất theo chỉ số chiến đấu 2

Pokemon Mewtwo.

Tham khảo: eurogamer.net, serebii.net.

1          Mewtwo        284

2          Dragonite      250

3          Moltres          242

4          Flareon          238

5          Zapdos           232

6          Exeggutor     232

7          Arcanine       230

8          Victreebel     222

9          Mew               220

10        Charizard     212

11        Magmar        214

12        Gengar          204

13        Nidoking       204

14        Vileplume     202

15        Machamp      198

Top Pokemon mạnh nhất trong Pokemon GO ở chỉ số phòng ngự

1          Articuno        242

2          Blastoise        222

3          Mew                220

4          Dragonite       212

5          Hitmonchan  204

6          Mewtwo          202

7          Poliwrath        202

8          Omastar          202

9          Marowak        202

10        Venusaur        200

11        Slowbro          198

12        Weezing          198

13        Golem              198

14        Mr Mime         196

15        Hypno              196

Top Pokemon mạnh nhất trong Pokemon GO ở chỉ số thể lực

1          Chansey           500

2          Snorlax            320

3          Wigglytuff       280

4          Lapras              260

5          Vaporeon         260

6          Jigglypuff         230

7          Rhydon            160

8          Mewtwo          212

9          Kangaskan      210

10        Muk                  210

11        Mew                 200

12        Slowbro           190

13        Clefable           190

14        Gyarados         190

15        Exeggutor       190

Theo ICTnews