Đây cũng có thể sẽ là gợi ý cho các bạn khi cần phải không nào? ;)

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Thiệp hồng in cắt laser siêu lãng mạn :")

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Hãy thổi "thiệp mời" của chúng tôi! :D

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Ra sức cào coi được mời không nào! :3

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Lời nhắn trong chai: "Bạn đã được mời" tới đám cưới của một đôi dép. ^^

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Tặng bạn bộ dao dĩa mộc mạc, chân chất cực yêu <3

thiệp cưới đẹp và độc

Ái khanh tiếp chỉ!! :O

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Cô dâu chú rể mời bạn chơi xếp hình nà!

thiệp cưới đẹp và độc đáo

Món quà từ thiên nhiên, ai nỡ từ chối chứ? ^^

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Thiệp mời hình túp lều tranh phong cách Hippie.

1001 mẫu thiệp cưới sánh tầm... phát minh (P2)

Chúa trời "truyên án" chung thân từ đây! ^^

Milocrush

Theo BP