Hãy thế hiện khả năng tư duy của mình nào. Bạn nên cố tìm ra lời giải trước khi tìm đến kết quả của TNTP nhé!

Chỉ người IQ cao mới giải được bài toán này 1

Câu trả lời thực ra khá đơn giản đấy nhé. Xem kết quả tại đây.

TP (dịch)

Nguồn: Bright Side