Tưởng cửa kính mở nhanh để phi thân qua, ai ngờ...

Ấy ấy cửa ở bên này cơ mà.

Cũng chỉ vì vui mừng quá nên không nhận ra cửa ở chính giữa chứ không phải bên trái.

Ấy ấy, phải cúi xuống đã chứ.

Vậy là hết mua hàng, về trị thương đã.

Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải kính.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Đứa nào, đứa nào mới lau kính sáng bóng thế này?

Cắm mặt vào để đi, hậu quả là...

TP (tổng hợp)