Tình trạng chết đuối trên cạn không quá phổ biến ở trẻ em và xác xuất thấp ở người lớn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận khi xuống nước. Đặc biệt là trẻ em, chỉ được xuống nước khi có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, kể cả khi trẻ đã biết bơi.