Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 1

Hai nhà thiên văn học Stuart Lowe và Chris North ở Đại học Chicago, Mỹ, tính toán độ cao khi con người nhảy trên các thiên thể dưới ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của hành tinh, theo Business Insider.

Trái Đất

Khi nhảy theo chiều thẳng đứng trên Trái Đất, con người có thể đạt độ cao 0,5 m và duy trì cú nhảy trong một giây.

Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 2

Mặt Trăng

Lực hấp dẫn trên bề mặt Mặt Trăng chỉ bằng 17% so với trên Trái Đất. Sử dụng cùng lực nhảy như trên Trái Đất, con người có thể đạt độ cao ba mét và ở trên không trung trong khoảng 4 giây.

Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 3

Sao Mộc

Sao Mộc có khối lượng lớn hơn 300 lần so với Trái Đất, do đó con người gần như không thể nhảy được do lực hấp dẫn của hành tinh quá mạnh.

Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 4

Sao Hỏa

Sao Hỏa có kích thước lớn hơn Mặt Trăng nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với Trái Đất. Lực hấp dẫn của hành tinh này cũng chỉ bằng 1/3 so với Trái Đất. Con người có thể nhảy cao khoảng 0,9 mét trên bề mặt sao Hỏa và lưu lại trên không trung trong hai giây.

Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 5

Sao Diêm Vương

Sao Diêm Vương là hành tinh lùn có lực hấp dẫn chỉ bằng 6% so với Trái Đất. Nếu bật tốt, con người có thể đạt độ cao 7,6 mét và nhìn bao quát toàn cảnh từ trên cao trong 9-10 giây.

Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 6

Sao Diêm Vương

Sao Diêm Vương là hành tinh lùn có lực hấp dẫn chỉ bằng 6% so với Trái Đất. Nếu bật tốt, con người có thể đạt độ cao 7,6 mét và nhìn bao quát toàn cảnh từ trên cao trong 9-10 giây.

Khả năng nhảy cao của con người trong các thiên thể của Hệ Mặt Trời 7

Sao chổi 67P

Sao chổi 67P có lực hấp dẫn yếu tới mức robot thăm dò Philae của Cơ quan Vũ trụ châu Âu phải phóng lao móc xuống bề mặt thiên thể để tiếp đất. Nếu nhảy trên sao chổi 67P, con người sẽ trôi vào khoảng không vũ trụ. Nói cách khác, chân chúng ta đủ mạnh để đạt tốc độ lớn hơn vận tốc thoát của thiên thể.

Theo Vnexpress