Loạt ảnh

Hình A và B dài bằng nhau, không tin bạn hãy lấy thước kẻ đo đi.

Loạt ảnh

Đây là hình lục giác hay hình hộp nhỉ?

Loạt ảnh

Đây là bức ảnh tĩnh nhé, không có gì bên trong đang quay đâu.

Loạt ảnh

Bạn có thấy những ô màu đen đang nhảy múa không?

Loạt ảnh

Một tam giác trắng lộn ngược phải không? Ồ! Không đâu chỉ là mấy đường kẻ và 3 em pacman thôi.

Loạt ảnh

 

Các đường kẻ chéo này thực ra song song và đều nhau lắm đấy, chỉ là mấy dấu gạch ngang trên chúng đang đánh lừa bạn.

Loạt ảnh

Cột nào đậm hơn nhỉ? Cột A chăng. Sai rồi nhé, chúng có màu giống nhau, không tin bạn cứ dùng photoshop chọn màu mà xem.

Loạt ảnh

Các đường thằng ngang chứa các ô vuông này tuyệt đổi thẳng và song song với nhau.

Loạt ảnh

Bạn có thấy bức ảnh này đang chuyển động lượn sóng?

Loạt ảnh

Ba cây cột này đã làm bạn hoa mắt chưa :))

Loạt ảnh

Hai hình tròn màu cam bằng nhau, bạn cứ nên lấy thước đo cho chắc nhé!

Dê Mụp

Nguồn: Bright Side