Bộ trang phục này trông như đồ nghề của phi hành gia, kín như bưng từ đầu tới chân.

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Lữ đoàn đỏ Liverpool

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Trong ảnh là "quần áo thi đấu" của Chelsea

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Và đây là Manchester United

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Manchester City

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Juventus

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Real Madrid

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Barcelona

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Còn đây là AC Milan

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Inter Milan

Ngắm trang phục thi đấu của các đội bóng trong

Paris Saint-Germain