Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 1

Thung lũng ở Đồng Văn – Hà Giang.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 2 

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải – Yên Bái.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 3

Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 4

Rừng tràm Trà Sư ở Châu Đốc – An Giang. 

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 5

Hồ Ba Bể – Bắc Cạn. 

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 6

Cánh đồng lúa Bắc Sơn – Lạng Sơn.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 7

Phố cổ Hội An – Quảng Nam. 

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 8

Cánh đồng Mai Châu – Hòa Bình.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 9

Dòng Nho Quế trên núi tại Mèo Vạc – Hà Giang.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 10

Đồi cát ở Phan Rang – Ninh Thuận.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 11

Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì – Hà Giang. 

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 12

Thung lũng ở Đồng Văn – Hà Giang. 

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 13

Bãi biển Cửa Đại – Quảng Nam. 

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 14

Hồ Lắk – Đắk Lắk.

Ngắm Việt Nam ấn tượng qua ống kính của nhiếp ảnh gia quốc tế 15

Ruộng lúa ở Sapa – Lào Cai.

Theo Khoa học & Phát triển