Nhắc đến những câu hỏi lắt léo ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia không thể không nhắc tới hệ câu hỏi đố tuổi hay đố các thành viên trong gia đình. Đây là những câu hỏi nghe thì tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại lắt léo và đánh đố thí sinh, nếu không tinh ý rất dễ bị mất điểm.

Một trong những câu hỏi khiến thí sinh rối não đó là: "Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình họ có bao nhiêu người?".

Bạn hãy thử trả lời câu hỏi này nhé! 

 - Ảnh 1

Theo chương trình, đáp án của câu hỏi này là 9 người. Để suy luận ra con số này trước tiên bạn cần phải hiểu mệnh đề “6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái” có nghĩa người con gái là em út trong gia đình có 6 anh trai.

Cộng các thành viên trong gia đình lại ta có: 2 (bố và mẹ) + 6 (con trai) + 1 (con gái) = 9 (thành viên).

Để tìm ra đáp án khi đang trong trạng thái căng thẳng và chỉ có 15 giây, các thí sinh rất dễ mắc lỗi.

Bên cạnh đó nhiều khán giả của Đường lên đỉnh Olympia cho rằng câu hỏi của chương trình thiếu lập luận chặt chẽ. Để đưa ra đáp án là 9, chương trình cần phải thêm từ "ít nhất" vào câu hỏi, khi ấy câu hỏi sẽ là: "Hỏi gia đình đó có ÍT NHẤT bao nhiêu người?". Nếu không thêm “ít nhất” vào câu hỏi thì người trả lời có thể đưa ra đáp án khác và vẫn thỏa mãn điều kiện của câu hỏi.

Một số khán giả đưa ra lập luận như sau: 

- Câu hỏi nên cho là ít nhất bao nhiêu người mới đúng. Giả sử có N người con đầu là con gái, rồi đẻ 6 anh con trai liên tiếp, rồi đẻ thêm 1 cô con gái. Vậy là 6 người con trai có 1 cô em gái, đúng yêu cầu.

- Nếu chỉ xét bố mẹ và con thì tối thiểu 9 người. Đề bài không rõ ràng, đáp án của câu này không nhất thiết là 9 đâu. Vì nếu trước 6 người con trai đó, bố mẹ đã sinh ra 100000000 người con gái thì gia đình này ắt hẳn đông người nhất thế giới

 Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia