Khái niệm “1 kilogram” đã xuất hiện được 130 năm và trở thành quy chuẩn đo lường của nhân loại. Thế nhưng, kể từ ngày 16/11/2018 thì khái niệm này sẽ vĩnh viễn thay đổi sau cuộc bỏ phiếu tại Hội nghị Cân nặng và Đo lường (CGPM) tổ chức tại Versailles.

Đối với ngành khoa học, kết quả của cuộc bỏ phiếu này cực kỳ quan trọng. Số kilogram là một đại lượng (hằng số trong một đẳng thức). Hằng số càng chính xác thì kết quả đo đạc càng chính xác. Chúng ta cần độ chính xác cao, càng cao càng tốt để xây dựng một thế giới chính xác.

Trả lời trang Science Alert, Terry Quinn – Giám đốc Cục Cân nặng và Đo lường (BIPM) nói: "Ý tưởng nằm sau sự thay đổi này, là có mọi đơn vị đo lường dựa trên các hằng số vật lý, chúng ổn định và sẽ không thay đổi trong tương lai, cho phép ta đo đạc tại bất kì địa điểm nào".

Hiện tại, kilogram đang được định nghĩa bằng Nguyên mẫu Kilogram Quốc tế – International Prototype Kilogram (IPK) – một khối rắn làm từ 9-% platinum và 10% iridi. Trong 7 đại lượng cơ bản, kilogram là đại lượng duy nhất được tính bằng một vật thể thực tế. Nhưng từ ngày mai, kilogram sẽ được xác định bằng một hằng số toán học – hằng số Planck.

Nhà vật lý học người Đức - Max Planck đã tìm ra hằng số Planck

Chúng ta có 7 đại lượng cơ bản: Tốc độ ánh sáng định nghĩa một Mét, một tick của đồng hồ nguyên tử xezi định nghĩa một Giây, hằng số Avogadro định nghĩa một Mole, cường độ ánh sáng định nghĩa một Candela, hằng số Boltzmann định nghĩa một Kelvin, điện tích cơ bản định nghĩa một Ampere. Và một cục kim loại nằm trong hầm kín tại Pháp định nghĩa một kilogram.

Việc thay đổi này không làm bạn tăng hay giảm cân nặng đâu nhưng với các nhà khoa học thì các loại số, công thức tính sẽ có một chút xê dịch, tiến gần hơn tới mức chính xác tuyệt đối.