Phương án thi hiện hành bộc lộ nhiều hạn chế

Phương thức "Kết hợp thi tuyển với xét tuyển" để tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên đã được áp dụng tại Hà Nội từ năm học 2005 - 2006. Trong nhiều năm qua, phương thức tuyển sinh này đã có nhiều ưu điểm, tạo tâm lý ổn định cho sinh khi đăng ký dự tuyển vào các trường THPT. Tuy vậy phương thức tuyển sinh này đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau: Tạo nên hiện tượng học lệch các môn, học sinh chỉ tập trung vào môn Ngữ Văn và Toán, các môn còn lại học sinh chưa tập trung học, như vậy chưa chưa đảm bảo được mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS.

Trong phương thức "Kết hợp thi tuyển với xét tuyển", khâu xét tuyển dựa vào việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở bậc THCS chưa thực sự khách quan do việc đanhs giá phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của mỗi giáo viên, việc đánh giá giữa các trường khác nhau.

Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng: "Đổi mới căn bản, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan". Để khắc phục hạn chế của phương thức "Kết hợp thi tuyển với xét tuyển" đồng thời đón nhận chương trình GDPT mới được áp dụng từ năm 2019-2020, Sở GD&ĐT đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 -2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ năm 2019, Hà Nội sẽ làm bài thi tổ hợp vào lớp 10 1

Chọn bài thi tổ hợp để thi tuyển vào lớp 10

Phương thức thi tuyển vẫn giữ nguyên như cũ.  Tổ chức 3 bài thi: 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ Văn), 1 bài thi tổ hợp: Tổ hợp 1 (Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch Sử và Giáo dục công dân) hoặc Tổ hợp 2 (Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh Học). Sở GD&ĐT công bố chọn bài thi tổ hợp vào cuối tháng 3 hàng năm.

Các bài thi Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, có nhiều mã đề thi trong một phòng thi; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); kết quả bài thi của thí sdinh trên phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Việc tuyển sinh được quy định như sau: Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 không.
 
Ngọc Hà