<<< Quay trở lại

Đáp án: Khi bạn đang ăn dưa hấu

Đố vui: Bạn sẽ tiếp tục khi thấy màu đỏ và dừng lại khi thấy màu xanh vào lúc nào? - Ảnh 1