#ÁP LỰC

Có 2 kết quả với Hashtag “ÁP LỰC”

Đừng “giết” não của bạn bằng những cơn stress

Đừng “giết” não của bạn bằng những cơn stress

  • TP. Hồ Chí Minh: Áp lực gia tăng học sinh lớp 1

    Sĩ số lớp học tăng cao, tỷ lệ học 2 buổi/ngày giảm, điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện... ngày càng eo hẹp là những áp lực mà các trường tiểu học tại TP.HCM đang phải “oằn mình” trước ảnh hưởng của việc tăng số lượng học sinh.