...

141 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học năm học 2020-2021.