...

Chiếc lỗ nhỏ trên nắp bút bi tưởng vô dụng nhưng là sáng kiến hết sức quan trọng của khoa học

Có bao giờ bạn thắc mắc chiếc bút bi mình dùng hàng ngày tại sao lại có lỗ nhỏ trên nắp không và công dụng của nó là gì?

Tin đọc nhiều