...

Là tín đồ trà sữa nhưng bạn đã biết cách pha chuẩn chưa, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà nhỉ?

Tưởng không có gì khác biệt nhưng cho trà hay sữa vào trước sẽ quyết định đồ uống của bạn có ngon không đấy.