...

Karik đăng đoạn chat riêng với Miu Lê, chẳng hiểu làm gì mà "đằng gái" đòi chia tay thế này?

Mới đây, Karik vừa đăng một đoạn chat riêng với Miu Lê khiến CĐM được phen rần rần. "Thuyền" Miu Lê - Karik chuẩn bị "vào bờ" rồi sao?

Tin đọc nhiều