#CHOI SULLI#CHOI SULLI

...

Dân mạng phấn khởi khi Sulli chán nổi loạn, chuyển sang làm thục nữ thích may vá thêu thùa

Thay vì hình ảnh nổi loạn trong những cuộc vui, Sulli lại hiền dịu ngồi bên chiếc máy khâu và tự tay may chiếc máy đầu tiên của mình.