#CÔNG BỐ ĐIỂM THI

Có 23 kết quả với Hashtag “CÔNG BỐ ĐIỂM THI”

Thi đánh giá năng lực: Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 977 điểm

Thi đánh giá năng lực: Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 977 điểm