#CÔNG TÁC CÁN BỘ#CÔNG TÁC CÁN BỘ

...

Bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Cương giữ chức Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn

Sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.