#CUỘC THI VIẾT#CUỘC THI VIẾT

...

Việt Nam đoạt giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 - năm 2020

Báo TNTP&NĐ xin chúc mừng Phan Hoàng Phương Nhi - Quán quân UPU quốc gia năm 2020 đã xuất sắc giành được giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.