...

Xuất hiện bài thi đạt điểm 9 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong ngày đầu tiên chấm thi môn Ngữ văn, phổ điểm dao động từ 4,5 đến 6 điểm.