...

Facebook sắp đổi tên Instagram và WhatsApp

Facebook chuẩn bị đổi tên Instagram và WhatsApp nhằm để mọi người hiểu rõ đây là hai ứng dụng thuộc mạng xã hội này.

Tin đọc nhiều