...

Giả thuyết bất ngờ được tiết lộ trong "Frozen 2": Cha mẹ của Elsa và Anna vẫn còn sống ?

Những giả thuyết về kịch bản của bộ phim "Frozen 2" đang được mọi người liên tục bàn tán.