#GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT#GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

...

Giáo viên và học sinh giáo dục đặc biệt cũng cần được bảo vệ

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, học sinh và giáo viên giáo dục đặc biệt cũng cần được bảo vệ.