#HANG ĐỘNG#HANG ĐỘNG

...

Thế giới ngầm siêu đẹp ở Thiểm Tây, "lối vào địa ngục" đầy bí ẩn

Có một thế giới ngầm siêu đẹp ở Hán Trung, Thiểm Tây, giống như một lối vào địa ngục đầy bí ẩn. Mặc dù đây không phải là hố sụt lớn nhất, nhưng nó lại là hố sụt đẹp nhất thế giới - Didonghe Tiankeng.