...

Biết nói những câu này chứng tỏ bạn phải khéo léo và thông minh lắm đấy!

Cùng một nội dung nhưng chỉ cần diễn đạt khéo léo một xíu bạn sẽ khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn hẳn.