...

Tôn trọng sự sáng tạo để đảm bảo tính mở trong thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã khởi động. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Hội đồng bám sát định hướng của chương trình và tinh thần của SGK mới.

Tin đọc nhiều