...

Chưa có lưu học sinh Việt Nam trong vùng ổ dịch tại Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

Cục hợp tác quốc tế cho biết: Hiện các LHS tại Hàn Quốc có sức khỏe ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.