...

Ngày nào cũng ăn mì gói nhưng bạn đã biết ai phát minh ra mì gói và nguồn gốc đặc biệt của nó chưa?

Mì gói là đồ ăn nhanh thông dụng đối với rất nhiều người nhưng ít ai biết đến nguồn gốc ra đời đặc biệt của nó.