...

Thiêng liêng cảm xúc tự hào với chương trình “Vững bước dưới cờ Đảng”

Ngày 28 tháng 01 năm 2021 vừa qua, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Hội nhà báo Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vững bước dưới cờ Đảng”.

Tin đọc nhiều