...

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động trọng tâm

Các hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện Quyền Trẻ em đối với trẻ em tại TP.Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung.