...

Để báo Đội gần gũi với thiếu nhi

Vừa qua, Hội đồng Đội T.Ư đã gửi công văn tới Hội đồng Đội các cấp, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi các tỉnh, thành phố về việc “nâng cao hiệu quả hoạt động đọc và làm theo sách, báo Đội”.

Tin đọc nhiều