...

Nam sinh "nhầm bố" ở Olympia ngày ấy: Thành tích học tập hiện tại "không đùa được"

Sự cố "nhầm bố" của Văn Thắng hơn một năm trước vẫn khiến ai nấy "không nhịn được cười" mỗi khi nhắc lại.

Tin đọc nhiều